Vi-vu
Vivu

How can we help you?

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA YOUALO VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN VIVU

1. Quyền của Ban quản lý website/ứng dụng VIVU

b) Yêu cầu Đối tác/ Đối tác Tài xế cung cấp các thông tin theo quy định pháp luật như: số điện thoại, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, địa chỉ,… khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

a) Xây dựng thỏa thuận hợp tác với các Điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng phần mềm kết nối/ phân chia kết quả kinh doanh; trách nhiệm gánh chịu chi phí; điều kiện thanh toán chi phí, chế độ hỗ trợ, khuyến khích cho Đối tác, Đối tác tài xế. Thiết lập, đăng tải các quy định, chính sách cũng như các điều kiện cho Khách hàng/ Đối tác tài xế

c) Nếu thành viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì YOUALO có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Khách hàng/ Đối tác tài xế đó

 1. d)  Có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế, Chính sách của YOUALO hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật, lừa đảo, giả mạo, quấy rối gây ảnh hưởng đến chúng tôi và xã hội
 2. e)  Ban quản lý YOUALO có quyền cập nhật, bổ sung và/hoặc thay đổi liên quan tới giá dịch vụ, phương thức thanh toán cũng như toàn bộ nội dung, thông tin trên website/Ứng dụng. Chúng tôi có quyền sở hữu trí tuệ với toàn bộ nội dung chúng tôi đăng tải, dịch vụ chúng tôi cung cấp, kể trường hợp chúng được dịch sang ngôn ngữ khác

2. Trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng VIVU

 1. a)  Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân,tổ chức, cá nhân tham gia Sàn TMĐT Vivu và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 2. b)  Cung cấp thông tin và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Vivu.
 3. c)  Xây dựng thỏa thuận hợp tác với các Điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng phần mềm kết nối, điều kiện thanh toán chi phí, chế độ hỗ trợ, thưởng cho Đối tác (Nhà cung cấp dịch vụ vận tải).
 4. d)  Đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác với các Đối tác (Nhà cung cấp dịch vụ vận tải) đủ điều kiện tham gia và thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận hợp tác với các Đối tác.
 5. e)  Phối hợp với Đối tác (Nhà cung cấp dịch vụ vận tải) để thực hiện:
 1. f)  Cài đặt ứng dụng kết nối vào thiết bị di động cho Đối tác tài xế của Đối tác (Nhà cung cấp dịch vụ vận tải).
 2. g)  Tập huấn, hướng dẫn về cách thức sử dụng ứng dụng Vivu, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác.
 3. h)  Phối hợp giải quyết các khiếu nại của Khách hàng thuộc trách nhiệm của Đối tác (Nhà cung cấp dịch vụ vận tải) theo quy định của pháp luật.
 4. i)  Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối ứng dụng Vivu đối với các trường hợp Đối tác, Đối tác tài xế không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh vận tải, vi phạm thỏa thuận hợp tác hoặc vi phạm pháp luật liên quan trong hoạt động kinh doanh.
 5. j)  Thông báo đầy đủ cho Khách hàng về Điều khoản sử dụng của dịch vụ đặt xe qua ứng dụng Vivu và các quyền lợi của Khách hàng; trách nhiệm của YOUALO, của Đối tác cung cấp dịch vụ vận tải đối với Khách hàng khi Khách hàng sử dụng ứng dụng Vivu để kết nối đặt xe.
 6. k)  Cung cấp cho Khách hàng những thông tin sau (qua thư điện tử, giao diện trên ứng dụng Vivu):
  • –  Bản sao Điều khoản sử dụng dịch vụ kết nối sau khi Khách hàng đăng ký tài khoản;
  • –  Cách tính cước phí;
  • –  Hóa đơn cước phí sau chuyến đi;
  • –  Địa bàn, thời gian mà giá cước có thể điều chỉnh;
  • –  Công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng; xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của Khách hàng đối với hoạt động vận tải.
 7. l)  Đăng ký thiết lập ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT theo quy định của pháp luật về TMĐT và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website/ ứng dụng.
 8. m)  Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch TMĐT Vivu; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó.
 9. n)  Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là Nhà cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 10. o)  Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Sàn TMĐT Vivu được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 11. p)  Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn TMĐT Vivu thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.
 12. q)  Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân là Nhà cung cấp và thông tin cá nhân của người tiêu dùng (khách hàng).
 13. r)  Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn TMĐT Vivu.
 1. s)  Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh bao gồm:
  • –  Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
  • –  Những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
  • –  Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
  • –  Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
  • –  Rượu các loại;
  • –  Các hàng hóa cấm hoặc hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
 2. t)  Yêu cầu Nhà cung cấp (người bán) các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Sàn TMĐT Vivu của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
 3. u)  Cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật sử dụng ứng dụng của mình.

2.1 Trách nhiệm quan tới Đối tác (Nhà cung cấp dịch vụ vận tải):

 1. a)  Đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác với các Đối tác đủ Điều kiện tham gia Sàn TMĐT Vivu theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận hợp tác với các Đối tác (doanh nghiệp/ hợp tác xã/ Đối tác tài xế) này
 2. b)  Chủ trì phối hợp với Đối tác để thực hiện:
 •  Cài đặt ứng dụng Vivu kết nối vào thiết bị di động cho Đối tác tài xế trực tiếp hoặc đại diện theo ủy quyền của các bên hợp tác giao kết hợp đồng vận tải.
 •  Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Đối tác tài xế về cách thức sử dụng ứng dụng Vivu, Điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Đối tác tài xế.
 •  Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối trên ứng dụng Vivu đối với các trường hợp Đối tác, Đối tác tài xế không đáp ứng đủ các Điều kiện tham gia Sàn TMĐT Vivu theo quy định của pháp luật, vi phạm thỏa thuận hợp tác hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.2.2 Trách nhiệm liên quan tới Khách hàng:
 •  Thông báo đầy đủ về Điều khoản sử dụng của dịch vụ đặt xe qua ứng dụng Vivu và các quyền lợi của Khách hàng; trách nhiệm của Công ty; trách nhiệm của Đối tác (Nhà cung cấp dịch vụ vận tải) đối với Khách hàng, khi Khách hàng sử dụng ứng dụng Vivu để kết nối để đặt xe hợp đồng.
 •  Cung cấp cho Khách hàng những thông tin, tài liệu sau: (i) Bản sao Điều khoản sử dụng dịch vụ kết nối sau khi Khách hàng đăng ký tài khoản; (ii) Cách tính cước phí; (iii) Địa bàn, thời gian mà giá cước có thể điều chỉnh; (iv) Hóa đơn cước phí sau chuyến đi; (v) Công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng; (vi) xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của Khách hàng đối với hoạt động này. Việc cung cấp thông tin, tài liệu này thực hiện qua thư điện tử hoặc thông qua chức năng thông báo trên ứng dụng Vivu hoặc công bố trên trang thông tin điện tử.
 •  Phối hợp với Đối tác tham gia Sàn TMĐT Vivu giải quyết các khiếu nại của Khách hàng thuộc trách nhiệm của Đối tác theo quy định của pháp luật.2.3 Trách nhiệm đối với Nhà nước:
 1. a)  Đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 2. b)  Thực hiện các cam kết với cơ quan thuế địa phương trên địa bàn hoạt động kinh doanh về việc hỗ trợ các Đối tác tham gia Sàn TMĐT Vivu trong việc kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra thuế.
 3. c)  Thực hiện chế độ báo cáo về Đối tác ( là doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải) ;danh sách phương tiện tham gia loại hình xe VivuCar và tình hình liên quan cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
 4. d)  Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website/Ứng dụng những thông tin thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và bị hạn chế kinh doanh theo quy định (nếu có). Loại bỏ khỏi website/Ứng dụng những thông tin vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 5. e)  Đăng ký với Bộ Công Thương ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Xây dựng và công bố trên ứng dụng những thông tin sau:
 • Phạm vi trách nhiệm của YOUALO
 • Quyền và nghĩa vụ của YOUALO, Khách hàng, Đối tác tài xế trong các giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng
 • Chính sách bảo mật thông tin của người sử dụng ứng dụng
 • Cơ chế, biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người sử dụng trong giao dịch thực hiện qua ứng dụngg, Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quannhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người sử dụng và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Quyền và trách nhiệm của đối tác trên website/ứng dụng VIVU

1. Quyền và trách nhiệm chung của Đối tác:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ pháp luật về TMĐT khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn TMĐT Vivu.

b) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo quy định của pháp luật về TMĐT cho YOUALO là đơn vị cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT khi đăng ký sử dụng dịch vụ thương mại điện tử của YOUALO.

c) Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê về thương mại điện tử.

d) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Vivu.

e) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

f) Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Vivu.

2. Trách nhiệm cụ thể của Đối tác là Đơn vị kinh doanh vận tải (Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải):

a) Trách nhiệm hợp tác với Công ty TNHH YOUALO:

– Ký thỏa thuận hợp tác với YOUALO và thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận hợp tác; thanh toán chi phí sử dụng ứng dụng Vivu để kết nối với khách hàng theo thỏa thuận giữa hai bên.

– Xây dựng và cung cấp cho YOUALO các căn cứ tính cước cho xe hợp đồng. – Phối hợp với YOUALO để thực hiện:

+ Trong việc cài đặt ứng dụng Vivu kết nối vào thiết bị di động cho Đối tác tài xế được doanh nghiệp, hợp tác xã ủy quyền giao kết hợp đồng vận tải thực hiện cung cấp dịch vụ.

+ Trong việc tổ chức tập huấn cho Đối tác tài xế về cách thức vận hành ứng dụng kết nối (ứng dụng Vivu), Điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Đối tác tài xế.

+ Đảm bảo Đối tác tài xế và xe ô tô tham gia loại hình VivuCar tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời cung cấp cho YOUALO đầy đủ giấy tờ để chứng minh việc tuân thủ pháp luật này.

+ Thông báo, từ chối hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối cho Đối tác tài xế không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Trách nhiệm liên quan tới khách hàng

– Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận tải đối với xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi), bao gồm bảo đảm an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp cho hành khách, chất lượng xe, biển hiệu xe, chất lượng Đối tác tài xế, chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn:

– Niêm yết: tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe.

– Niêm yết ở vị trí Đối tác tài xế dễ nhận biết khi điều khiển phương tiện khẩu hiệu: “Tính mạng con người là trên hết” theo mẫu quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải.

– Trên xe có trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định.

– Có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” còn hiệu lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Trách nhiệm đối với Nhà nước:

– Thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính với các khoản doanh thu được nhận theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận tải đối với xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi;

– Trường hợp vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, bị buộc phải chấm dứt tham gia sử dụng ứng dụng Vivu nhưng chưa đến mức bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hành khách xe hợp đồng.

– Thực hiện các nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Trách nhiệm đối với Đối tác tài xế:

– Bảo đảm việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải cho Đối tác tài xế;

– Bảo đảm sự tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, pháp luật giao thông đường bộ về thời giờ làm việc, thời gian làm việc của Đối tác tài xế trong ngày, thời gian lái xe liên tục.

4. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (thành viên, người sử dụng dịch vụ…) trên website/ứng dụng VIVU

3.1 Quyền của Khách hàng

a) Khi đăng ký trở thành thành viên của YOUALO và được YOUALO đồng ý, Khách hàng sẽ được sử dụng dịch vụ trên YOUALO.

b) Khách hàng sẽ được cấp một tài khoản thông qua việc đăng nhập bằng số điện thoại để được vào sử dụng dịch vụ của Ứng dụng.

c) Trong quá trình sử dụng, Khách hàng có quyền khiến nghị, đóng góp cho YOUALO thông qua email, gọi điện cho chúng tôi.

3.2 Trách nhiệm của Khách hàng

a) Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hành khách theo Quy chế này cần tải ứng dụng kết nối (ứng dụng Vivu) vào thiết bị di động của mình. Khi đăng ký tài khoản, khách hàng sẽ được thông báo rõ các Điều khoản sử dụng dịch vụ kết nối, các quyền lợi, trách nhiệm trước khi sử dụng dịch vụ vận tải.

b) Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ kết nối (ứng dụng Vivu) do YOUALO cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của YOUALO.

c) Cam kết những thông tin cung cấp cho YOUALO là xác thực, chính xác, đầy đủ hoàn chỉnh và thường xuyên được cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

d) Cam kết không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT Vivu cho những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Vivu hay sử dụng dịch vụ kết nối của YOUALO cho mục đích đầu cơ, tạo lệnh đặt dịch vụ giả, lũng đoạn thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

e) Cung cấp thông tin về giao dịch, tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

f) Đọc, hiểu rõ, chấp thuận, đồng ý Quy chế hoạt động, Điều khoản sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Vivu trước khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ.

g) Đọc, hiểu rõ, chấp thuận, đồng ý các thay đổi, điều chỉnh Quy chế hoạt động, Điều khoản sử dụng dịch vụ khi nhận được thông báo.

h) Việc Thành viên sử dụng dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được coi là Thành viên đã đọc, hiểu rõ, chấp thuận và đồng ý với Quy chế hoạt động, Điều khoản sử dụng dịch vụ Sàn TMĐT Vivu và dịch vụ được cung cấp qua Sàn TMĐT Vivu.

i) Thành viên là Nhà cung cấp phải chủ động trong việc giải quyết tranh chấp với khách hàng/ người mua, và bồi thường thiệt hại cho Khách hàng/ người mua nếu tranh chấp được chứng minh là do lỗi của nhà cung cấp.

j) Thành viên là Nhà cung cấp phải hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho YOUALO để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và Nhà cung trong mua bán dịch vụ cấp được thực hiện qua Ứng dụng Vivu.

k) Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn TMĐT Vivu và được YOUALO đồng ý và kích hoạt tài khoản, Thành viên sẽ được thực hiện mua bán dịch vụ qua Ứng dụng Vivu.

l) Thành viên cam kết không thực hiện các hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Vivu dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của YOUALO, hoặc các hành vi khác gây tổn hại cho uy tín của Sàn TMĐT Vivu.

5. Phân định trách nhiệm giữa Youalo và đối tác trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng với khách hàng

Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ liên quan giữa Khách hàng/ Đối tác tài xế với YOUALO, thì YOUALO sẽ giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố trên Website/Ứng dụng.

Nếu giữa Khách hàng và Đối tác tài xế phát sinh vấn đề với nhau thì chúng tôi sẽ ưu tiên giải quyết trên cơ sơ tự thương lượng, thỏa thuận và hoà giải. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi hỗ trợ người khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc

và tiến hành hòa giải giữa các bên trên nguyên tắc thỏa thuận. Nếu hòa giải không thành, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên cung cấp chứng cứ liên quan đến tranh chấp và giải quyết trong phạm vi thẩm quyền của YOUALO. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền và khả năng của mình, YOUALO sẽ đề nghị người bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tuy nhiên, YOUALO vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

–  Trách nhiệm của YOUALO

YOUALO có trách nhiệm cung cấp ứng dụng Vivu là ứng dụng trên thiết bị di động để áp dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi theo hợp đồng điện tử. Đồng thời, YOUALO có trách nhiệm duy trì và phát triển ứng dụng; đầu tư, duy trì hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết để vận hành ứng dụng; thực hiện quảng cáo, xúc tiến thương mại, khuyến mại; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; xây dựng giá cước vận tải; cung cấp dịch vụ vận hành, điều hành xe, lái xe thông qua ứng dụng; cung cấp các dịch vụ quản lý kinh doanh khai thác nhằm thực hiện hợp tác kinh doanh theo quy định của Hợp đồng này.

–  Trách nhiệm của Đối tác tài xế:

Chịu trách nhiệm đối với chi phí vận hành xe, chi phí đối với phương tiện kinh doanh theo đúng thỏa thuận đã ký kết với bên thứ ba; cam kết rằng: YOUALO không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với quyền sở hữu/sử dụng xe của Đối tác tài xế để kinh doanh theo Hợp đồng này. Đồng ý rằng trong mọi trường hợp có khiếu nại tranh chấp với bên thứ ba về phương tiện, chi phí sử dụng phương tiện, YOUALO có quyền khóa tạm thời tài khoản sử dụng ứng dụng Vivu của mình cho đến khi khiếu nại, tranh chấp được giải quyết theo quy định pháp luật.

Đối tác tài xế có trách nhiệm cung cấp Phương tiện vạn tải bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kinh doanh vận tải thuộc quyền sở huxu hoặc quyền khai thác sử dụng hợp pháp của mình. Thông tin cụ thể của Phương tiện mà Đối tác tài xế phải cung cấp cho YOUALO bao gồm: Loại xe, chủ sở hữu, biển kiểm soát, số khung, số máy, năm sản xuất và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của nhà nước và của YOUALO.

Đối tác tài xế, người đủ điều kiện hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành, có trách nhiệm cung cấp, khai báo, gửi kèm theo tài liệu hồ sơ liên quan đối với Phương tiện và hồ sơ cá nhân để YOUALO xem xét, xử lý, lưu trữ dưới hình thức dữ liệu điện tử, ghi nhận trên hệ thống ứng dụng Vivu/ hệ thống quản lý liên quan theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử hiện hành và Quy chế, Điều kiện sử dụng ứng dụng Vivu do YOUALO công bố.

– Các Bên sẽ ưu tiên áp dụng phương pháp thương lượng để giải quyết. Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng cách thương lượng thì tranh chấp đó sẽ do Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


Get support in the application
Chỉ cần vào mục Trợ giúp trong ứng dụng.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.