Vi-vu
Vivu

How can we help you?

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

I. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán online qua Cổng thanh toán điện tử VNPAY được cung cấp bởi phù hợp theo quy định pháp luật Việt Nam (“Đối Tác Thanh Toán”).

II. Quy định bảo mật

  1. Khi Khách hàng thanh toán online qua Cổng thanh toán điện tử VNPAY sẽ được đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Thanh Toán gồm:
    • –  Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịchbằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
    • –  Tiêu chuẩn mã hóa MD5.
    • –  Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong được tuân thủ quy định Pháp luật.
  2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Youalo áp dụng với Khách hàng:

Youalo không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Thanh Toán đã được cấp phép.

Youalo cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử.


Get support in the application
Chỉ cần vào mục Trợ giúp trong ứng dụng.
Follow us on Telegram
Get the latest status on the app or tweet us any questions you encounter.